18.18

a)  Den oppgitte frekvensen er altså grensefrekvensen, det vil si at fotonenergien er like stor løsrivningsarbeidet. Se side 547.

b)  Bruk Einsteins fotoelektriske likning på side 547 slik det er gjort i løsningen av spørsmål b eksempel 18.4. Løsrivningsarbeidet for natrium er funnet i a. Når du har funnet den kinetiske energien til elektronet, finner du farten ved hjelp av formelen for kinetisk energi.