18.17

a)  Fotonets energi (hf) må minst være så stor som løsrivningsarbeidet (W). Ut fra dette kan du finne den minste frekvensen, altså grensefrekvensen, som gir fotoelektrisk effekt. 

b)   Bruk bølgelikningen til å finne den bølgelengden som tilsvarer grensefrekvensen fra a. Ligger denne bølgelengden innenfor den synlige delen av spekteret?