18.14

Lyset som treffer skoene, kommer fra sola eller fra en lampe. Det lyset inneholder alle bølgelengder og altså alle spektralfarger. Skoene reflekterer altså bare lys med bølgelengder i området ... ?

Det er verre med genseren. Den kan være grønn fordi den bare reflekterer lys med bølgelengder i området ...?
Men det finnes også en annen mulighet (som ikke er omtalt i læreboka). Tips: Hvilke to farger kan du blande for å få grønt?