18.09

Tegn et energidiagram av samme type som dem i margen på side 539. Det gir en bedre oversikt.

a) Framgangsmåten er akkurat den samme som for 18.05 e).
For å bestemme fargen til lyset kan du bruke fysikktabellen, eller se i margen på side 478.

b) Nå må du rett og slett prøve deg fram, og beregne energidifferansen mellom forskjellige nivåer inntil du finner en energidifferanse som passer akkurat til fotonets energi. (Litt overslagsregning/hoderegning først, vil kanskje gjøre at du raskere finner den riktige differansen – du vet at det bare er ett riktig svar)