18.05

a) Hvilken energi er størst? 
    –2,18 aJ for n =1 eller 0 for n = ∞? (Her er det lett å gå i baret – på grunn av minustegnet.)
Sammenhengen finner du i rammen nederst på side 538.

b) Energien til fotonet må tilsvare energiforskjellen mellom de to tilstandene. Her er det bare å lese av på figuren og regne ut differansen.
OBS: Hold rede på fortegnene når du beregner differanser, det blir fort mye minustegn. En grei huskeregel er at du beregner energidifferansen, Ef, som

«høyt» energinivå – «lavt» energinivå

Se også Eksempel 18.03.

c) Ionisering tilsvarer energiforskjellen mellom grunntilstanden og at elektronet er helt løsrevet, altså tilstanden vi kaller n = ∞. Les av på figuren og beregn differansen. Pass på fortegnene, se tipset for b).

d) Nå må du rett og slett sjekke energidifferansen mellom de forskjellige nabonivåene i figuren. Dersom du starter med differansen for nivåene 1 og 2 og så sjekker 2 og 3, finner du nok svaret ganske fort.

e) Her beregner du først energidifferansen mellom energinivåene som du leser av på figuren. Da vet du energien til fotonet, og du kan beregne frekvensen ved hjelp av uttrykket for energien til et foton på side 535. Nå kan du bruke bølgeformelen for å finne bølgelengden.

Se også Eksempel 18.02.