18.02

a)  Einsteins formel for energien til et foton på side 535 gir oss sammenhengen mellom energien og frekvensen til fotonet. Men i oppgaven er det bølgelengden λ = 575 · 10–9 m som er oppgitt. Da må du altså først bestemme frekvensen ved hjelp av bølgeformelen. Løs formlen mhp. f og sett inn (hvilken bølgefart skal du bruke?).

b) og c) løses på samme måte som i a, men pass på enhetene for bølgelengden.