17.37

Fordi de to bilene har samme masse, kan vi anta at de samlet raskt kommer til ro. Den samlede kinetiske energien til de to bilene er da overført til andre former for energi (indre energi og lyd).
Uttrykket for energioverføringen i panelovnen finner du fra likningen øverst på side 520. Husk å gjøre timen om til sekunder.
Regn ut og sammenlikn med den samlede kinetiske energien til bilene.
Ble du overrasket?