17.34

a) Bruk uttrykket for elektrisk arbeid/energioverføring som står under rammen på side 519. Da er tida den eneste ukjente i likningen.

b) Løses på samme måte. (Du må forutsette at resistansen i varmelementet er konstant.)