17.21

Her ser du forslag til kretstegning.

12_19  

 

 

 

Siden alle komponentene er koplet i serie, vet vi at strømmen i lampen er den samme som i resten av kretsen.

Bruk så resistansdefinisjonen på side 506 og Kirchhoffs 2. lov for å finne spenningene over motoren og motstandene.