17.19

En IU-karakteristikk har I på andreaksen og U på førsteaksen. Når du har tegnet inn punktene, ser du at de passer bra for en rett linje gjennom origo. Altså er U og I proporsjonale størrelser; Ohms lov gjelder.
Resistansen for en motstand er gitt ved R=UI mens vi ser at stigningstallet til grafen er gitt ved IU.

Hvordan finner du resistansen da?