17.13

a) Kirchhoffs 1. lov finner du på side 315.

b)  Tegn ny figur og skriv på alle opplysningene som er gitt. Sett også på piler som viser strømretningen.

12_11_Tips  

 

 

 

 

 

 

Strømmen gjennom amperemeter 4 og amperemeter 2 må være den samme, det er jo samme leder:

I4 = I2 = ...

Vi kjenner strømmene inn mot det nederste forgreningspunktet fra motoren og fra lampen. I følge Kirchhoffs første lov må strømmen ut fra forgreningspunktet, I1, være lik summen av strømmene inn til punktet:

  I1 = I4 + I3 = ...