17.05

Oppgaven forteller oss at det blir like mye ladning på begge kulene. Hvis ikke ladningen ble lik (med fortegn) på begge kulene, ville kreftene mellom ladningene sørge for fortsatt transport av ladning fra den ene kula til den andre.

Hvor mye ladning er det til sammen som skal fordeles på to kuler? Husk fortegn.