17.03

a) Studer figurene i margen på side 494. Hovedsaken er at ulike ladninger tiltrekker hverandre og at de elektriske kreftene er større for ladninger som er nær enn for fjernere ladninger.

b) Se tipset i a. Se figur av vannmolekylet i margen på side 495.