17.01

a) To typer, nemlig: …

b) De virker med tiltrekkende krefter eller frastøtende krefter på hverandre. Men hvilke ladninger er det som tiltrekker hverandre og hvilke frastøter hverandre?
Et forsøk som illustrerer dette finner du på side 490.

c) Bevaringsloven for ladning finner du på side 491.