16.42

a) To slike eksperimenter er beskrevet på side 476, ett der vi sammenlikner monokromatisk lys med forskjellig bølgelengde og ett der vi studerer hvitt lys.

b) Det vi får se om vi lar hvitt lys passere gitteret, er beskrevet på side 476.