16.41

a) Se tabellen i margen på side 478 (eller i fysikktabellen) og forklar med egne ord.

b) Se figurene og teksten midt på side 478 og forklar med egne ord.

c)  Siden bølgelengden på 630 nanometer ligger omtrent midt i det synlige spekteret, kan vi jo bruke den i beregningene for å finne vinkelen for interferensmaksimum for lyset. Bestem vinklene for 1. og for 2. ordens maksimum hver for seg ved hjelp av interferensformelen på side 473. Da er vinkelen mellom de to maksimumene lett å beregne …