16.40

a) Gitterkonstanten er avstanden mellom linjene i gitteret. Når vi får opplyst at gitteret har 500 linjer pr millimeter blir gitterkonstanten … (Se første del av løsningen på eksempel 16.8.)

b) Se eksempel 16.7.