16.39

a) Forklaringen finner du i beskrivelsen av Youngs dobbeltspalteforsøk på side 472–473.

b) Studer eksempel 16.7 nøye. Eksempelet viser hvordan du kan finne bølgelengden når avstanden mellom maksimaene er oppgitt. Mens i denne oppgaven må du først bestemme vinkelen til 2. ordens maksimum og deretter beregne avstanden på skjermen.
Husk figur.