16.38

Beregn retningsvinkelen for θ3 for lysmaksimum av 3. orden ved hjelp av interferensformelen.

Når du skal undersøke om 10. maksimum er mulig, løser du oppgaven på samme måte som for 3. maksimum. Men dersom verdien for sinus til vinkelen blir større enn 1, vet du at det ikke er noen løsning.