16.35

Dette er en liten nøtt der du må gjøre flere beregninger før du kommer fram til svaret:

  • Tegn figur og skriv opp opplysningene.
  • Først må du beregne veiforskjellen fra A og B til C.

Siden du vet frekvens og bølgefart kan du finne bølgelengden ved hjelp av – hvilken formel?

Nå kan du finne ut hvor mange bølgelengder veiforskjellen utgjør. Bruk så vilkårene for utslokning/forsterkning på side 469 til å avgjøre hvilke situasjon du har i punkt C.