16.34

Tegn figur som viser posisjonen til høyttalerne og jenta når hun hører første lydminimum. Hvor stor er veiforskjellen da? Fra uttrykket nederst på side 469 vet du at denne veiforskjellen tilsvarer en halv bølgelengde.

Da kan du altså finne bølgelengden, og siden bølgefarten er oppgitt i oppgaven kan du bruke bølgeformelen på side 451 til å finne frekvensen.