16.33

a) Se side 469.

b) At veiforskjellen til P er 1,5 λ vil si at forskjellen i avstanden fra bølgekildene til P er (1 + ½) bølgelengde. Sammenlign med vilkåret for utslokking som er beskrevet under den grå ramma på side 469.

c) Når veiforskjellen til et punkt er et helt antall bølgelengder, vil topp møte topp og bunn møte bunn og vi får et interferensmaksimum. I dette tilfellet er veiforskjellen 1,5 bølgelengder; da vil bølgetopp møte bølgebunn, osv. Vi får destruktiv interferens, utslokning. Punktet P er i ro hele tida.