16.25

a) Løs definisjonslikningen for lydintensitetsnivå med hensyn på lydintensiteten. Se eksempel 16.5. Husk å sette inn lydintensitetsnivået i B, ikke i dB.

b) Bruk definisjonslikningen for lydintensitet i rammen på side 459. Hva skjer med overflatearealet til en kule når radien halveres?

c) Se eksempel 16.5.