16.18

a) Se figuren på side 457 og tegn din egen figur.

b) Hvor stor må bølgelengden være? Bruk så bølgeformelen.

c) Se igjen på figuren på side 457 og tegn din egen figur. Bruk den til å bestemme bølgelenden nå. Er farten endret? Bruk så bølgeformelen til å bestemme frekvensen.