16.16

a) Pass på at innfallsvinkelen blir riktig.

b) Bruk sammenhengen (2) på side 455 til å finne brytningsvinkelen. Vinkelen mellom grenselinja og fartsretningen er da …

c) Bruk sammenhengen (2) på side 455 til å finne forholdet mellom bølgelengdene. Se også side 454.