16.15

Bruk bølgeformelen til å finne frekvensen til lyset i luft. (Bølgefarten i luft finner du f.eks. i tabellen på bakre omslag i boka.) Er det noen endring i frekvensen når lyset kommer inn i glasset?
Bruk definisjonen av brytningsindeks i rammen på side 455 og løs med hensyn på lysfarten i glass. Så kan du bruke bølgeformelen i glass til å finne bølgelengden.