16.05

a) Bruk sammenhengen mellom freklvens og tid på side 446. For jorda er T = 24 h = 24 · 60 · 60 s = ...

b) Bruk sammenhengen mellom frekvens og tid på side 446. For storeviseren T = 1 h = 60 · 60 s = ...

c) 1200 omdreininger per minutt vil si 1200/60 = 20 omdreininger pr sekund. Også for hele omdreininger bruker vi ofte enheten Hz. Vi sier altså at sentrifugen har frekvensen 20 Hz.

d) Hvis hjertet slår én gang per sekund, er frekvensen ... . Det er et OK svar. Siden pulsen ofte er slår litt oftere enn én gang per sekund, blir jo frekvensen egentlig litt høyere, altså litt mer enn ... .
Hvis du vil være mer nøyaktig, kan du ta tida for 30 pulsslag og regne på samme måte som i oppgave 16.02.