15.20

a) Tegn en rettvinklet trekant der den ene spisse vinkelen θ er liten. Sett opp definisjonene av sinus og tangens ved hjelp av kateter og hypotenusen i en rettvinklet trekant. Tegn også inn en sirkel med sentrum i toppunktet til vinkelen θ og sett opp definisjonen av θ i radianer. Forklar at når θ er liten, er den lengste kateten i trekanten tilnærmet lik hypotenusen, og at den korteste kateten er tilnærmet lik sirkelbuen utspent av θ. Da skulle du enkelt se resultatet.

b) Bruk resultatet i a til å sette inn uttrykk for α og β i definisjonslikningen på side 430.