15.17

Bruk formelen for forstørring på side 423 til å uttrykke b ved a. Husk at b kan være positiv eller negativ, slik at det er to muligheter.  Sett i hvert tilfelle inn i linseformelen som da har en ukjent, nemlig a. Løs likningen.
For å finne ut hva slags bilde du får (reelt eller virtuelt, opprett eller omvendt), ser du på fortegnet til b. Skisser også konstruksjonsfigurene.