15.16

a) Her er b, f og y gitt. Du finner a med linseformelen ved å sette inn for b og f. Så kan du finne forstørringen m av formelen på side 423. y’ finner du så ved hjelp av definisjonen av m på side 413. Se også eksempel 15.2 a.

b) Lag en konstruksjon som tar utgangspunkt i det gitte bildet og den gitte brennvidden. Her bruker du de vanlige konstruksjonsreglene, men strålene følges «baklengs». Det kan vi gjøre på grunn av omvendingsloven. Se også eksempel 15.2 a.

c) Bruk konstruksjonen i b.