15.14

a) Her er a < f. Bruk linseformelen og løs med hensyn på b. (Se også figuren til høyre øverst på side 422.)

b) Bruk formelen på side 423.

c) Bruk konstruksjonsreglene på side 421. Se også eksempel 15.2 b og figuren til høyre øverst på side 423.