14.23

Start med blå lysstråle. Tegn figur, slik som figuren i margen nederst på side 394. Les av brytningsindeksen for blått lys på figuren på side 400. (Det blå fargeområdet er stort, så du må selv velge hvilken verdi du synes er representativ for blått.) Skriv også ned de andre opplysningene du har.
Bruk Snells lov på generell form på side 395 til å finne brytningsvinkelen.

Bruk samme fremgangsmåte som ovenfor for å finne brytningsvinkelen for rød lysstråle.
Hvor stor er vinkelforskjellen?