14.19

Tegn figur som viser lysstråler fra lampen opp til overflaten, der de brytes og går videre ut i luften der de kan treffe øyet til jenta. Jenta ser altså lykta så lenge lyset ikke blir totalreflektert fra grenseflaten vann–luft. Hvilken grensevinkel svarer det til?

Når du kjenner grensevinkelen og lengden fra lykten opp til overflaten kan du bruke trigonometri (tegn gjerne ny figur) til å finne hvor langt til siden for lykten grensevinkelen tilsvarer. (Det er så langt lys vil kunne komme opp gjennom vannflaten.)