14.18

  1. Tegn figur og skriv ned opplysningene som er gitt. Du kan anse brytningsindeksene som kjent, nluft = 1,0, og brytningsindeksen for diamant finner du i en fysikktabell. Husk at for grensevinkelen for totalrefleksjon er brytningsvinkelen alltid 90°.
    Bruk Snells lov på generell form. Se også eksempel 14.5.
  2. Løses som 1.