14.14

a) Tegn figur, slik som figuren i margen nederst på side 394. Skriv ned opplysningene som er gitt.
Du kan anse brytningsindeksen for luft som kjent, nluft = 1,0.
Nå kan du bruke Snells lov på generell form, se side 395.

b) Tegn ny figur og skriv ned opplysningene du har nå. Innfallsvinkelen her må du finne ved å studere figuren i oppgaven.
Bruk Snells lov på generell form.