14.13

a) Tegn figur slik som figuren i margen nederst på side 394. Skriv ned opplysningene som er gitt.

b) Bruk Snells lov på generell form, se side 395.

c) Tegn ny figur og skriv ned opplysningene du har nå. Bruk Snells lov på generell form.