14.11

Tegn figur, slik som figuren i margen nederst på side 394. Skriv ned opplysningene som er gitt. (Vær nøye med å sette inn den gitte vinkelen på riktig sted. Merk at den er oppgitt som vinkelen lysstrålen har med glassflaten. Er det den samme vinkelen som innfallsvinkelen?)
Du kan anse brytningsindeksen for luft som kjent, nluft = 1,0.
Nå kan du bruke Snells lov på generell form, se side 395.
(Merk at oppgaven spør om vinkelen den brutte lysstrålen har med overflaten. Er det den samme vinkelen som brytningsvinkelen?)