14.08

Tegn figur slik som figuren i margen nederst på side 394. Skriv ned opplysningene som er gitt. (Vær nøye med å sette inn den gitte vinkelen på riktig sted.)
Du kan anse brytningsindeksene som kjent, nluft = 1,0 og brytningsindeksen for vann finner du i en fysikktabell (dersom du ikke husker den).
Nå kan du bruke Snells lov på generell form, se side 395. (Merk at oppgaven spør om vinkelen lysstrålen har med vannflaten. Er det den samme vinkelen som brytningsvinkelen?)