14.07

Tegn din egen forenklede figur, slik som figuren i margen nederst på side 394. Skriv ned opplysningene som er gitt. Du kan anse brytningsindeksen for luft som kjent, nluft = 1,0.
Nå kan du bruke Snells lov på generell form, se side 395 og eksempel 14.4.