14.06

Du kan godt ta utgangspunkt i figuren øverst i sammendraget. Men pass på spørsmål b – er brytningsindeksen større eller mindre i stoff 2 enn i stoff 1 når lyset brytes mot innfallsloddet?
Se også side 387 og 391.