14.05

Hvis sjøen er helt stille, ser vi en rund og fin måne på et helt bestemt sted på vannet. Men når vannet har små bølger, blir overflaten ujevn. Tegn en figur som viser månelys som reflekteres fra vannet langt unna, og månelys som reflekteres fra vannet rett foran deg. Da ser du at vannflaten de to stedene må ha forskjellig helning – altså må vannflaten være ujevn.

8.05_tips