13.18

a) Bruk Wiens forskyvningslov på side 371.

b) Nei, den bølgelengden gir ikke synlig lys i det hele tatt. Men se på planckkurvene i kapittelet, de viser at legemene sender ut stråling i hele bølgelengdeområdet. Det betyr at det sendes ut noe stråling med mye lavere bølgelengder og noe stråling med mye høyere bølgelengder. For ovnen innebærer det at det meste av strålingen som sendes ut er varmestråling, men litt er synlig lys. Denne lille synlige delen av strålingen er det som vi ser som rødt. Temperaturen 600 °C = 873 K. Planckkurven for denne temperaturen likner på den for 1100 K på side 371. (Se eventuelt Nettoppgave 13.203, der du velger temperaturen så nær 873 K du klarer, og zoomer inn på 2. aksen og ut på 1. aksen.)  Du kan se av formen på kurven at den faller raskt mot null på venstre side. Derfor er det bare rødt lys vi ser, ikke lys med lavere bølgelengder.