13.16

a) Du må anta at sola stråler som et svart legeme og bruke uttrykket for utstrålingstetthet for svarte legemer på side 367.

b) Da må du først finne arealet for solas overflate. Radius til utregningen finner du i fysikktabellen. Bruk så definisjonen på utstrålingstetthet på side 366.

c) Se Tips til 13.12 c og d. Kombiner definisjonen for innstrålingstetthet med arealformelen for kuleskallet.

d) Se Tips til 13.12 c.