13.12

a) Se side 366.

b) Du kan bruke definisjonen på innstrålingstetthet.

c) Vi kan tenke oss et kuleskall som omgir lampa i avstanden R = 2,5 m. All effekten som lampa sender ut, må passere dette tenkte skallet. Utstrålt effekt fra lampa er altså lik innstrålt effekt på hele kuleskallet. Kuleskallet har arealet A = 4πR2.

Vi kan så omforme definisjonen på innstrålingstetthet på side 366 til likningen P = AE, og beregne den innstrålte effekten P – som jo er lik den utstrålte effekten vi skulle finne.

d) Selv om vi dobler avstanden, endres ikke den utstrålte effekten fra lampa eller den innstrålte effekten på kuleskallet. Men kuleskallet er blitt mye større! Bruk definisjonen på innstrålingstetthet på side 366. Arealet beregner du fra arealformelen A = 4πR2.