13.02

a) Se Eksempel 13.1.

b) Beregn først hvor mye varme kjølebagens innhold har mottatt i løpet av de 2,5 timene. Du kan anta at denne varmen er gått med til å smelte is.
Hva er den spesifikke smeltevarmen for is? Se side 298–299.