12.27

a) Bruk tilstandslikningen. Sett inn opplysningene du henter fra en av tilstandene i tabellen du laget i 12.22 a.

b) Se eksempel 12.12 og bruk opplysningene i tabellen du satte opp i a for å finne endringen av indre energi i hver av prosessene. (Merk at det er fire prosesser her, mens eksempelet bare har tre.) Husk å lage en ny tabell for Q, ΔU og W for hver prosess. Pass på fortegn når du regner.

Se eksempel 12.13 for å beregne endringen i indre energi i løpet av den sykliske prosessen.