12.24

a) Bruk tettheten og volumet til lufta for å finne massen ved hjelp av tetthetsdefinisjonen på side 243. Bruk deretter kinetisk energi-formelen på side 103. Husk å gjøre farten i km/h om til m/s.

b) Luft er i hovedsak en toatomig gass. Bruk derfor uttrykket for indre energi for toatomige gasser på side 343.