12.23

a) Fra tilstandslikningen har vi at

p 1 V 1 =nRT

Fra likningen for arbeid øverst på side 338 får vi da:

W=nRT1lnV2V1   der   p1V1=nRT1

W= p 1 V 1 ln V 2 V 1

q.e.d.

b) Fra tilstandslikningen har vi at

p1V1=nRT1

Fra likningen for arbeid nederst på side 338 får vi da:

W= 1 1γ nR T 1 ( 1 ( V 1 V 2 ) γ1 )  der    p1V1=nRT1

W= 1 1γ p 1 V 1 ( 1 ( V 1 V 2 ) γ1 )

q.e.d.