12.22

a) Bruk tilstandslikningen på side 330. Husk å sette opp tabellen for p, V og T for hver tilstand.

b) Se eksempel 12.9 og bruk opplysningene i tabellen du satte opp i a for å finne arbeidet i hver av prosessene. (Merk at det er fire prosesser her, mens eksempelet bare har tre.) Husk å lage en ny tabell for Q, ΔU og W for hver prosess. Pass på fortegn når du regner.
Se eksempel 12.10 a for å beregne det samlede arbeidet i løpet av den sykliske prosessen.

c) Se eksempel 12.10 b.