12.19

Fra tilstandslikningen og adiabatlikningen får vi:

pV = nRT
p = nRT/V og p0 = nRT0/V0  og pVγ = p0V0γ

Fra adiabatlikningen får vi da at:

pVγ = p0V0γ  
(nRT/V)Vγ = (nRT0/V0)V0γ

Siden n er konstant kan vi dividere begge likninger med nR.

(T/V)Vγ = (T0/V0)V0γ 
TVγ/V = T0V0γ/V0
T(Vγ/V) = T0(V0γ/V0)
TVγ — 1 = T0V0γ — 1

q.e.d.